Kit en desenvolupament

Prototips per al desenvolupament de kits per a la detecció de patògens en mostres d’aliments

IMICROQ es troba enfocat, en la primera fase de l’empresa, en el desenvolupament d’un kit ràpid per a la detecció de Salmonella (absència/presència quantitativa) per a mostres d’aliments.

Un cop es tingui el prototip per a producció i comercialització validat, s’avançarà en el desenvolupament de kits per a la detecció de Campylobacter, així com productes basats en PCR per serotipat de Salmonella i Campylobacter. Aquesta serà la base per al desenvolupament i comercialització d’una plataforma de detecció múltiple de patògens d’interès en seguretat alimentària.Kit de detecció de Salmonella

11 abr 2011

Característiques generals:

  • absència / presència,
  • detecció electroquímica de tipus quantitatiu,
  • LOD esperat 1 UFC/25 g de mostra inicial,
  • temps total de detecció, des de la presa la mostra, menor a 14 hores,
  • mercat mundial objectiu en seguretat agroalimentària de 2.400 M € / any.

Llegir més »

top
  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • Slider