Projecte Multisense FP7 EU

Projecte Multisense FP7 EU

11 abr 2011

3 MultiSense, projecte englobat dins del programa «Restabliment de la seguretat en casos de crisi», secció «Preparació i resiliència per a una crisi Química, Biològica, Radiològica, Nuclear»

L’objectiu de MULTISENSE és el desenvolupament d’un sistema de detecció i identificació per patògens biològics, en el qual s’inclou tant l’etapa de preparació de la mostra, durant la qual, les molècules objectiu són extretes directament i en paral.lel es realitzen els passos de detecció molecular o immunològica que permeti construir un sistema integrat “entrada de mostra, obtenció de resultat”. Tecnologies noves en sensors, com optoelectrònica o electroquímica, “laboratori en un xip” i innovacions en instrumentació són les claus per aconseguir els resultats en aquest projecte que es pretenen aconseguir com són: portàtil, fàcil d’usar, amb capacitat per realitzar operacions unitàries com preparació de la mostra, extracció de les molècules objectiu en un micro-plat amb tots els reactius necessaris incorporats.

Això inclou emmagatzematge de reactius secs per lisi, preparats màster per PCR, anticossos i emmagatzematge líquid de solucions memòria intermèdia. S’inclourà dins del xip un dipòsit d’emmagatzematge de residus per eliminar riscos de contaminació. L’objectiu general del projecte és el procediment de maneig d’un sistema de detecció i anàlisi “entrada de mostra, lliurament de resultats” amb una reducció del temps de processament i amb els avantatges que ofereix la miniaturització amb la combinació de tots els processos biològics en un xip sol ús en comptes d’haver d’utilitzar diferents instruments en un laboratori especialitzat. Finalment, el xip permetrà analitzar mostres sospitoses directament en el lloc sense haver de transportar fins al laboratori més proper amb disponibilitat per a realitzar PCR o assaigs immunològics.

top
  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • Slider