Tecnologia & R+D

DINRAPUC

DINRAPUC “Detecció de baix cost per a la diagnosi precoç d’infeccions nosocomials i racionalització de l’ús d’antibiòtics en pacients crítics” és un projecte del subprograma INNPACTO 2011 del Ministeri d’Economia i Competitivitat.

El projecte està coordinat per iMICROQ i hi participen la Universitat Rovira i Virgili, el Institut d’Investigació Sanitaria Pere Virgili i l’empresa Francisco Albero S.A.U.

L’objectiu principal del projecte és millorar l’efectivitat, l’eficiència i la seguretat en la diagnosi i el tractament de les infeccions respiratòries nosocomials, mitjançant la utilització d’un dispositiu de detecció que permeti identificar la infecció i escollir la teràpia antibiòtica més adient pel pacient dins de les primeres 8 hores d’ingrés a la unitat de cures crítiques.

Aquest dispositiu permetrà reduir la taxa de mortalitat d’aquests pacients (la taxa de supervivència en aquests pacients decreix un 7,2% per hora) i disminuir considerablement l’hospitalització en UCI (mitjana actual de 7,45 dies). El dispositiu tindrà un important impacte sobre la eficàcia del sistema de la salut, la qualitat de vida dels pacients i millors expectatives de supervivència.