Coriolis-micro Air Sampler

Coriolis µ Air Sampler és un equip portàtil de mostreig d’aire pel control de contaminació biològica mitjançant la concentració de les partícules presents en l’aire en un líquid que posteriorment pot ser analitzat mitjantçant mètodes microbiològics. L’equip ha estat desenvolupat per Bertin Technologies i es pot utilitzar en entorns com sales blanques, hospitals, industries farmaceutiques, industries alimentàries, oficines i fins i tot per ús domèstic.

Aplicacions

Pot utilitzar-se tant en espais oberts com tancats. Gracies a la tecnología ciclònica, l’equip s’adapta a qualsevol necessitat de determinació microbiològica: toxines, virus, bacteries, pol·len, espores…

Aplicacions

 • Anàlisi de la contaminació biològica en el temps durant la producció en sales blanques
 • Determinació de l’exposició dels treballadors a agents biològics
 • Detecció d’agents patògens en ambients oberts o tancats en el temps

Sectors d’aplicació

 • Hospitals i Centres de Salut
 • Industria Farmaceutica
 • Industria Alimentaria i Granges
 • Oficines

Característiques

Equip flexible i de fàcil ús
Per a poder ser utilitzat en un ampli rang d’aplicacions, els paràmetres d’operació de Coriolis μ poden ser ajustats fàcilment. Mitjançant una interficie simple i intuitiva, l’usuari pot ajustar el cabal d’aire a mostrejar (100 a 300 l/min), el temps de mostreig (1 a 10 min i fins a 6 hores*) i el temps d’espera abans de recollir una mostra (1 a 100 min).
És un equip fàcilment transportable per les seves petites dimensions i el seu pes reduït (3 kg). A més pot ser transportat tant ensamblat com en la seva bossa de transport adaptada especialment per a resistir cops accidentals.
Coriolis µ pot ser utilitzat tant amb bateria com connectat a una font d’alimentació externa. La bateria proporciona una autonomia de 2 hores que permet a l’usuari recollir mostres en diferents entorns utilizant l’equip sense necessitat de cables.
* Requereix adaptador “Long Time Monitoring Option”

Traçabilitat
L’equip pot ser complementat amb l’opció “Gestió de Dades”. Gracies a la seva memòria interna s’emmagatzemen tots els paràmetres (usuari, data, cabal d’aire, temps…) per a cada mostra. Aquestes dades poden ser transferides a un ordinador mitjançant una connexió Bluetooth d’acord a les recomanacions 21CFR part 11.

Consumibles estèrils
Per a evitar qualsevol contaminació creuada, es proveeixen cons de mostreig estèrils i d’ús individual que poden estar pre-omplerts amb líquid de captura de partícules o buits. Els consumibles es lliuren preparats per a ser utilitzats i amb esterilitat certificada (empaquetat simple o doble).

Fàcil descontaminació
L’esterilitat i la manca de contaminació creuada són crucials pel control de la qualitat de l’aire. Per aquesta raó, totes les parts de l’equip que estan en contacte amb l’aire i el líquid de recollida de mostra poden ser autoclavables (entrada d’aire i canya) o d’ús individual (consumibles). La superficie de l’equip pot ser desinfectada amb desinfectants d’ús corrent. A més l’equip pot ser completament desinfectat mitjançant vaporització de peròxid d’hidrogen abans d’entrar en espais de classe A o B.

Mètode validat
El mètode ha estat validat per entitats externes conforme la normativa ISO 14698

Especificacions Tècniques

 • Mida de partícula > 0.5 µm
 • Cabal d’aire: 100-300 l/min
 • Temps de mostreig: 1-10 min i fins a 6 hores*
  * Requereix adaptador “Long Time Monitoring Option”
 • Volum de líquid de recollida de mostra: 10-15 ml
 • Mides: 22x33x36 cm
 • Pes: 3 kg
 • Font d’alimentació: 100/240 V
 • Resistent a l’aigua: No
 • Autonomia de la bateria: aprox. 2 hores
 • Temperatura d’operació: +5 °C a + 45 °C
 • Pantalla: LCD 4 linies

Accessoris

A més de l’equip Coriolis μ, es disposa d’una sèrie d’accessoris per a satisfer les necessitats dels usuaris i facilitar l’ús de l’equip.

 • Temps de mostreig llarg: En cas de necessitar realitzar el mostreig durant llargs períodes de temps (fins a 6 hores), es pot fer servir l’adaptador “Long Time Monitoring Option”.
 • Traçabilitat: L’equip pot ser complementat amb l’aplicació “Gestió de Dades”. Gracies a la seva memòria interna s’emmagatzemen tots els paràmetres (usuari, data, cabal d’aire, temps…) per a cada mostra. Aquestes dades poden ser transferides a un ordinador mitançant una connexió Bluetooth d’acord a les recomanacions 21CFR part 11.
 • Flexibilitat: En cas de necessitar realitzar el mostreig en espais oberts o espais tancats on no es disposi de una superficie on situar l’equip, es pot utilitzar un trípode que s’adapta a l’equip.
 • Autonomia: Es poden sol·licitar bateries addicionals en cas que es requereixi una major autonomia de l’equip.
 • Gradeta per a cons: Un cop realitzat el mostreig o en cas que els cons hagin de ser omplerts amb el líquid de rocollida de mostres, els cons poden ser emmagatzemats en una gradeta amb capacitat per a 6 cons.
 • Descontaminació: Es recomana disposar d’una canya i una entrada d’aire suplementaries ja que han de ser descontaminades regularment.

Consumibles

Els consumibles de l’equip Coriolis μ han estat dissenyats per a obtenir el major rendiment de la tecnologia ciclònica: la separació de les partícules contingudes en l’aire és deguda al cabal d’aire, la geometría de l’entrada d’aire i el disseny del con.
Els cons de plàstic s’utilitzen amb taps enroscats per a facilitar el transport i la preservació de les mostres.

 • Cons i Tapes: 50 unitats
 • Cons i Tapes estèrils: 50 unitats
 • Dosi de liquid de mostreig estèril: 50 unitats de 15 ml
 • Líquid de mostreig estèril: ampolla de 250 ml

Contacti amb nosaltres si dessitja sol·licitar un pressupost d’acord a les seves necessitats.