Tecnologia & R+D

Kits en desenvolupament

iMICROQ es troba enfocat principalment en el desenvolupament de productes per a la detecció de patògens en mostres d’aliments.

Fruit d’aquestes activitats, s’ha desenvolupat la primera línia de productes que utilitzen la plataforma QFast®, el kit QFast® Salmonella, que permet la detecció (absència/presència) de Salmonella spp en mostres d’alimentació animal i en mostres veterinàries i ambientals de producció primària del sector avícola.

Actualment s’estan desenvolupant nous productes de la família QFast® que permitin la detecció d’altres microorganismes d’interès per a la industria alimentària.

També s’està desenvolupant una plataforma de detecció múltiple de patògens d’interès en seguretat alimentaria així com nous productes basats en PCR per al serotipat de patògens d’interès.