Productes i Serveis

Sensors i Lectors

 

SENSORS

 

 • Disseny i fabricació de (bio)sensors electroquímics basats en tecnologia serigràfica (screen-printing)
 • Fluídica i control de volum mitjançant serigrafia
 • Disponibilitat d’utilitzar diferents tintes, dielèctrics i adhesius per serigrafia
 • Finalització i individualització de sensors (amb tall làser, laminat de tapes)
 • Dispensació controlada (volum i posició) de biomolècules (ø 1 mm)
 • Resolució d’impressió de linies per sota de  200 µm (ø 1 mm)
   

  *Sensor fabricat pel Projecte MULTISENSE CHIP (finançat per el Setè Programa Marc de la Unió Europea per a la recerca, desenvolupament tecnològic i innovació mitjançant l’acord nº 261810)
 • Tecnologia Contact-through (impressió a ambdós costats del sustrat)
   

  *Sensor fabricat pel Projecte MULTISENSE CHIP (finançat per el Setè Programa Marc de la Unió Europea per a la recerca, desenvolupament tecnològic i innovació mitjançant l’acord nº 261810)
 • Integració de sensors en microfluídica
   

  *Sensors fabricats que han estat integrats en dispositius microfuídics del Projecte MULTISENSE CHIP (finançat per el Setè Programa Marc de la Unió Europea per a la recerca, desenvolupament tecnològic i innovació mitjançant l’acord nº 261810)

 

LECTORS ELECTRÒNICS

 

 • Lectors electrònics “a mida”
 • Protocols de mesura i interpretació de resultats integrats en el firmware
 • Autodiagnósi dels resultats del test (identificació d’errors)
 • Diferents assaigs: ajust automàtic dels paràmetres del protocol
 • Lector de canal simple, portàtil, funciona amb piles
 • Lector multi-canal, de sobretaula, amb pantalla tàctil, lector de codis de barres i descàrrega de dades