Tecnologia & R+D

Projectes R+D

IMICROQ participa, juntament amb consorcis i amb acords de col·laboració, amb altres centres de recerca i PIMES europeus, en diversos projectes de R+D. La seva participació implica una execució i presentació que permetin ampliar les possibilitats d’ús de la plataforma tecnològica, en àrees de diagnòstic clínic, control de qualitat i control mediambiental. Les aplicacions que es pretenen desenvolupar tenen un potencial econòmic important i constitueixen la base de creació de valor de IMICROQ. Per exemple, en l’àrea clínica, l’empresa està avançant en el seu interès per al desenvolupament de kits per a la detecció d’infeccions i de resistència a antibiòtics, així com en el desenvolupament d’aplicacions per a la detecció de proteïnes i petites molècules.