Plataforma QFast

 

 

QFast® és una plataforma tecnològica de detecció i d’identificació de bacteris, ADN i immunoassaigs disenyat com a un sistema integrat “sample in – result out”.

La plataforma QFast® permet la determinació senzilla, ràpida i fiable de la presència o absència d’una varietat d’analits aplicable a mostres de diferents sectors .

Solució integrada per a una gran varietat de mostres

La plataforma QFast® permet la detecció de patògens, ADN i immunoassaigs per a satisfer les necessitats dels sectors de seguretat alimentaria, salut animal i laboratoris de control de qualitat.

Pack de instrumentació

En funció del nombre de mostres a tractar li presentarem diferentes configuracions de packs d’instrumentació per a dur a terme el mètode QFast®.

Per a més informació, pot consultar el Fulletó de la Plataforma QFast.