Tecnologia & R+D

Multisense Chip

Multisense Chip, “The lab-free CBRN detection device for the identification of biological pathogens on nucleic acid and immunological level es lab-on-a-chip system applying multisensor technologies”

IMICROQ és un dels participants en el projecte Multisense Chip (http://www.multisense-chip.com/Multisense_Chip/Overview.html). L’objectiu d’aquest projecte és el desenvolupament d’un sistema de detecció i d’identificació d’agents patògens biològics per tal de construir un sistema integrat “sample in, result out”.
Aquest sistema en xip inclourà tant una funció de preparació de la mostra, durant la qual les molècules objectiu s’extreuen, directament com àcids nucleics i/o com detecció immunològica, així com les etapes per a la seva identificació. Per tant, el sistema en xip serà capaç d’identificar múltiples agents patògens en paral•lel, tant a nivell molecular per PCR com a nivell immunològic, respectivament.
Un avantatge addicional és una reducció del temps de processament, a causa de la miniaturització i la combinació de tots els processos biològics en un petit xip d’un sol ús, en lloc de en instruments diferents. D’altra banda, per executar les necessàries PCR i assaigs immunològics, el sistema portàtil es pot utilitzar per analitzar mostres sospitoses directament al punt d’interès.

El finançament d’aquest projecte de recerca és a través del Setè Programa Marco de la Comunitat Europea (FP7/2007-2013), sota l’acord de subvenció nº 261810.