Productes en desenvolupament: Primera fase

Kit de detecció de Salmonella

11 abr 2011

Característiques generals:

  • absència / presència,
  • detecció electroquímica de tipus quantitatiu,
  • LOD esperat 1 UFC/25 g de mostra inicial,
  • temps total de detecció, des de la presa la mostra, menor a 14 hores,
  • mercat mundial objectiu en seguretat agroalimentària de 2.400 M € / any.

IMICROQ s’especialitza en el desenvolupament d’un kit de detecció ràpida de Salmonella, amb detecció quantitativa que permeti reduir el temps total de detecció des de la presa de mostra fins a la seva detecció fiable, i orientat a la línia de fabricació.

Un cop validat el kit de detecció, comparant-lo amb el mètode de referència ISO 6579:2002, es realitzarà la seva certificació AFNOR i/o AOAC.

El dossier de kits adreçat al sector agroalimentari es complementarà amb la detecció de Campylobacter, així com productes PCR per al serotipat de Salmonella i Campylobacter i altres bacteris amb la finalitat d’obtenir una plataforma multidetección de patògens.

top